بسم الله لرحمن الحیم

    من بشخصه عاشق شنیدن نظرات و اقوال مختلف هستم. البته نه هر صدایی که از یک انسان در می آید و یا سیاهه ای که بر سفیدی یک کاغذ می کشد بلکه آنچه که از ناحیه مغز و با پشتوانه عقلی بیان می شود . اگر پشت زبان یک انسان عقل و منطق نباشد  فرق زیادی  با صداهایی که از دهان و یا مخارج حیوانات خارج می شود ندارد. همین علاقه باعث شد که از کودکی به دنبال کتاب خواندن و شنیدن حرف های بکر فقیهانه باشم. مطهری و شریعتی اولین اندیشمندانی بودند که ذهن مرا به اندیشیدن گرفتن و پس از آنها منبر های شنیداری نیز تاثیر زیادی در من گذاشتن. شنیدارهای مختلف بودند اولین آنها صحبت های گوناگونی بود که با اعضای خانواده، خویشاوندان و دوستان اهل اندیشیدن داشتم و پس از آن منابر هیات و مساجد ، معلمان در کلاس ها مدرسه و غیره و سخنرانی های صدا و سیما که رحیم پور ازغدی و الهی قمشه ای اولین ها بودند.

  ولی حالا  فضای مجازی جاییست که می شود انواع روش های ارتباطی را در آن تجربه کرد و عقاید و اندیشه های خود را در آن با دیگران به اشتراک گذاشت تا از این طریق بتوان به حقیقت پی برد و خود را کامل کرد. از این رو بود با ثبت تارنمایی در پرسین بلاگ به انتشار و اشتراک نظرات خود پرداختم  که با خرابی رایانه ام رمز عبور آن را فراموش کرده و دیگر نتوانستم در آن مطلبی قرار دهم حال برای ادامه کارم مطالبی که در گذشته نوشته ام را در اینجا قرار می دهم تا ادامه آنها را به صورت زنجیر بار تکمیل کنم.

                                                                                 اگر خدا بخواهد