بسم الله الرحمن الرحیم

مدرس و رضا خان   دیکتاتور همه جا را قبضه کرده است هر صدای مخالفی را در نطفه خفه می کند، نفس، نفس کش را می برد، نطق رجز خوان را می کشد و با افتخار در برابر قدرت های بیگانه سجده می کند. عده ای از ترس، عده ای به طمع قدرت و ثروت و عده ای هم مقهور شکوه تمدن غرب شده اند و سرسلسله غرب پرستی را دیکتاتور یافته اند گویا همه چیز بر وفق مراد است؛ اما طلبه ای که نه می ترسد و نه طمع ثروت و قدرت دارد.


   به  دیکتاتور گفت که قبر من در آینده زیارتگاه خواهد شد و تو گور به گور می شوی . 

   امروز دیکتاتور قدرت را قبضه کرده است انتخابات را فرمایشی می کند، تبعید می کند و آخرش هم ترور، البته ترور شخصیت هنوز هم ادامه دارد بالاخره قلم فروشان هم باید نان بخورند دیگر. 

   و تا فردا ببینم خدا چه می خواهد ...


***


   و امروز که فردای دیروز است؛ نمی دانم پیکر نحس دیکتاتور دیروز در کدام زباله دانی زمین پوسیده است ولی پیکر پاک طلبه ما قسمتی از زمین را مقدس کرده است. از روح دیکتاتور نپرس که زباله دان جهنم را به آتش کشیده ولی طلبه ما جهان را تسخیر کرد ...


شهید مدرس


(داستان های شهید مدرس و رضا خان را اینجا بخوانید)

   قصه دراماتیک جنگ طلبه خداپرست و دیکتاتور کدخداپرست امروز هم چنان ادامه دارد...

حمید رسایی

   فرجام طلبه و دیکتاتور به من ثابت کرد که ان الارض یرث عبادی الصالحین

   و حرف من  به شیخ قدرت طلب و طلبه عزت طلب همین است. حرف من به شیخ کدخداپرست و طلبه خدا پرست همین است. ان العاقبه للمتقین

   حمید رسائی سخنم با توست که به راهت ادامه بده 

   دیروز که حربه تطمیع بر تو کارگر نشد و امروز هم در مقابل هجمه تهدیدها پایدار باش. شاید عاقبت تو هم مانند طلبه استاد شد. آری تو که زندگانی مانند استاد بود حیف است که مردنت غیر از شهادت باشد. از این جماعت کدخدا پرست هیچ بعید نیست که تو را به آرزویت برسانند شاید هم خود کدخدا دست به کار شد.

    پرچم نه دی را بالا نگهدار با افتخار می گویم که ما فرزندان نه دی هستیم.