بسم الله الرحمن الرحیم

آدم خوب و ساده

و هنگامی که ادم از بهشت بیرون شد

جبرئیل نزد او آمد و گفت: ای آدم آیا چنین نیست که خداوند تورا  به دست خود آفرید و از روح خود در تو دمید و فرشتگان را به سجده برای تو واداشت و کنیز خود حوا را به همسری تو داد. در بهشت جایگزینت کرد و آن را برایت حلالا و روا دانست و مشافهـة تو را نهی کرد که از این درخت نخوری.  تو آن را خوردی و خدا را نافرمانی کردی؟

آدم گفت : ای جبرئیل ابلیس برای من به خدا سوگند خودر که او خیر خواه من استو من گمان نداشتم کسی از خلق خدا سوگند دروغ به خدا را یاد کند.(بهار ج 11 ص 163)

امام رضا علیه السلام در این مورد تشریح کردند

آن دو هنگامی که  شیطان وسوسه شان کرد و گفت:«خداوند این درخت نهی تان نکرده، بلکه شما را از نزدیک شدن به غیر آن نهی کرده و شما را زا خوردن ان نهی نکرده مگر انکه دو فرشته شوید یا از جاودانیان گردید بعد هم برای آن دو سوکند خود که «من خیر خواه شما هستم» و تنها از غیر آن خوردند.»

 آدم و حوا از آن درخت خوردند...(بهار ج11 ص164)

ادم ساده


خبر های ناراحت کننده ای که این روزها از برخی از بزرگانمان می شنویم آن یکی دم از اختلاف شیعه و سنی و حمایت از رانت خواری خانواده امام می زند و آن یکی هم بازیچه شیطان خبیثی به نام لاریجانی شده و از طرفی هم دوستانی که هنوز هم رفسنجانی (بخوانید شیطان لعین رجیم) یار امام (ملک مقرب درگاه الهی) می دانند.

راه نجات ما و آنها هم یک چیز است

و انّه کان یقول سفیهنا علی الله شططا- و انّا ظننّا لن تقول الانس و لاجنّ  علی الله کذبا

(جنیان پس شنیدن صدای رسول الله متحول می شوند و با سرزنش گذشته خود و فریبشان از شیطان اینگونه می گویند:)

و این سفینه ما (ابلیس) بود که درباره خدا سخنان ناروا می گفت- ما گمان می کردیم که انس جن هرگز بر خدا دروغ نمی بندند.

 

پروردگارا  آن نجات دهند مومنین از چنگال منافقین را بفرست