بسم الله الرحمن الرحیم

    آیا شما اهل خواندن صفحه حوادث روزنامه ها هستید؟

    کافی است یک مرور اجمالی با دیدگاه چالشی بر این حوادث داشته باشید تا ببینید نقش فیسبوک در بوقوع پیوستن بسیاری از این حوادث ناگوار چقدر پر رنگ است.

    پرسش بعدی

    آیا فیسبوک به یک مسأله و مفسده اجتماعی دامنگیر عمومی تبدیل شده است؟

    نقش پررنگ فیسبوک در خیانت ها و جنایت هایی که صفحه های حوادث را پر کرده اند فقط بخشی از مضرات عمومی آن است. برای مثال بالاترین میزان اعتیاد به اینترنت به صورت حدودی در کنار سایت های جنسی و هرزه گردی مربوط به اعتیاد فیسبوکی می باشد.

    پرسش پسین

    حال چه باید کرد؟

    فقط قفلش کنیم! بقیه اش با خدا!

    عجب !

    عجب ندارد به صورت گاز انبری قفلش کنند تا دیگر کسی در این شهر بی در و پیکر نرود.

    در این جاست که باید بگویم «دم خروس را باور کنم یا قسم حضرت عباس» ما که دری ندیدیم که کسی بخواهد قفلش کند تا کسی از آن تو نره.بنده فکر نمی کنم کسی در ایران برای استفاده از فیسبوک مشکلی داشته باشد. از این نشون به اون نشون که آمارصفحه های فارسی و ایرانیان مقیم ایران عضو در فیسبوک چقدر است.

    این مسئله هم در کنارصدها مسائل مفاسد دیگر اجتماعی مانند همین بد حجابی که همه گرفتن نشستند دور گود و سر نیرو انتظامی نق می زنند که با یک حرکت گاز انبری جمع جورش کن.

    در این زمینه تنها کسی  که بدون نق زدن سر این و اون و انتقاد از در و دیوار برای کم کاری شون یک حرکت فرهنگی بجا انجام داد حضرت آیت الله مکارم شیرازی بودند که استفاده از فیسبوک را حرام کردند.

    این نه اولین بار و نه آخرین باری ست که ایشان در مقابل مفاسد و مصادق دامنگیر و همگیر آن سینه سپر کردند. کما اینکه در مورد مصادیق دیگری همچون سیگار و رایتل نیز فتوا بر حرمت آن دادند. البته بی هزینه هم نبود کما اینکه در مورد همین فیسبوک چنان بعده ای برخورد که حتی در رسانه های عمومی به انتقاد از ایشان پرداختند و ایشان را با لحنی مخاطب قرار دادند که به هیچ عنوان مناسب جایگاه یک مرجع اعلای شیعه نبود.

    نمونه تاریخی این کار فتوای تاریخی حضرت آیت الله میرزا رضای شیرازی(اعلی الله مقامه) می باشد که نتیجه این فتوا جنبش افتخار آمیز تحریم تنباکو شد. البته مسئله تنباکو در آن زمان خیلی مهم تر از مسئله فیسبوک در این زمان می باشد و اصلا قابل مقایسه نیست بلکه بحث بر سر ورود بر مصادیق فسق و فساد است.

   امید است که با اجماع فقها و جمیع مراجع در مسائلی که جنبه همگیر پیدا کرده است نهضت های تنباکو دیگری به وقوع بپیوندد.

   از نمونه های این حرکات جنبش شایان تقدیری ست که دانشمند محترم آقای حسن عباسی در جنبش ممانعت از جنگ با خدا شروع کردند. امیدواریم که این حرکت با ریشه کن سازی گناه کبیره ربا از جامعه اسلامی ما به پیروزی برسد.